Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 566715

Dato: 20.02.2022

Eg protester på dette notatet, og det aldri må bli innført.