Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404275

Dato: 12.02.2022

Dette kan virkelig ikke vedtas! Det strider mot menneskerettighetene dette her. Det frie mennesket skal ikke overvåkes . Dette har ikke noe med helse å gjøre, men mulighet til kontroll.