Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 825695

Dato: 21.02.2022

Forslaget må forkastes fullstendig og umiddelbart.

Det er mot menneskerettighetene og i tillegg er det overvåkning som er i strid med personopplysningsloven, GDPR. Vi trekker vårt samtykker mot alle offentlige etater og land som inngår et slik forslag. En digitalID kan ikke aksepteres og heller ikke en digital overvåking av folket som stater planer. Folk har grunnleggende rettigheter som ingen har lov å endre!

Nei til endring av grenzeordnung i Norge og i alle andre land. Nei til digitaID på hele verden!

FORSLAGET MÅ FORKASTES!!!!!