Høringssvar fra Mona Johanne Samdahl

Dato: 20.02.2022

Dette sier jeg nei til.