Høringssvar fra Ole Edvard Mandelid

Dato: 21.02.2022

Helt imot innføringen, da den bryter mot grunnlovsfestede rettigheter. Og også grunnleggende menbeskerettigheter.Dette etter min tolkning . Jeg vil heller ikke ha en overnasjonal styring på dette, eller noe annet felt, men tvert imot en folkeavstemming på alle nye,og eldre avgjørelser om suverenitets avståelser.