Høringssvar fra Nancy Helene Finstad

Dato: 04.02.2022

Coronapass er helt klart et brudd på menneskerettighetene og jeg sier nei til en videre innføring av dette.

Det viser seg at vaksinene ikke er trygge, vaksinerte smitter like mye. Det er ingen så stor fare for liv og helse ifh til denne sykdommen at noe slikt skal kunne forsvares og vi har ikke rett til å gjøre dette.