Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 577440

Dato: 20.02.2022

Jeg protesterer på det kraftigste mot alt som står dette høringsforslaget. Dette vil medføre at storting og regjering kan begå store overgrep mot den norske befolkning, og har dere ingen rett til.

Det er brudd på grunnloven.