Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 506238

Dato: 16.02.2022

Dette en oppskrift på et udemokratisk, diktatorisk, tyrannisk, totalitært og teknokratisk styresett.

Det er uvirkelig for meg å lese forslagene i denne høringen.

Dette er tiltak som ikke har noe å gjøre i et fritt, demokratisk land som Norge.

Det er mer enn nok dokumentasjon tilgjengelig nå som viser klart og tydelig at tiltakene regjeringen har utført ikke er effektive eller nyttige. Det er snarere kommet frem hvor skadelig det har vært på både folkehelsen fysisk og mentalt, økonomien og samfunnets helhet. Det kommer stadig mer bevis som viser at PCRtestene gir falske utslag. Det kommer også stadig flere bevis på at vaksinene ikke er trygge og har påført skader på en rekke mennesker.

En lang rekke lover og menneskerettigheter er allerede brutt, uten tilstrekkelig grunnlag. Det kommer også frem vitenskap som beviser at flokkimunitet kommer naturlig ved normal og sunn livsstil. Det er absolutt ikke forsvarlig å utsette befolkningen for massetesting, stigmatisering, vaksinering eller koronapass.

Forslag til endring er i grenseforordningen er AVSLÅTT, IKKE GODKJENT.

NEI til alle smitteverntiltak tidligere innført. En rekke dokumentasjon hvordan tiltakene er i strid med grunnloven, menneskerettigheter og Nurnbergkodeksen er beskrevet på barnevernsaksjonen.