Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108310

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot dette forslaget.
jeg sier NEI til de endringene som foreslås.