Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285408

Dato: 07.02.2022

Dette er innskrenkning av mennesjerettigheter i et demokratisk samfunn.

Protesterer mot dette forslaget.