Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 417312

Dato: 14.02.2022

Vi er frie mennesker som ønsker å leve i i en fri verden. Slik grensekontroll er mot bevegelsesfrihet!