Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109121

Dato: 21.02.2022

NEI til endringer i grenseforordningen med utvidet overvåking og maktkontroll