Høringssvar fra Halldis Ingunn Åshammer

Dato: 08.02.2022

Totalt uakseptabelt og krenkene. Det norske folk har stemt 2 ganger for sin frihet, så dette er et grovt overtramp mot "Kari & Ola". Dette er vi IKKE med på.