Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 423449

Dato: 03.02.2022

Er imot segrering i et fritt moderne samfunn!! Kommer bare vondt med seg.