Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 766167

Dato: 21.02.2022

Nei til korona-pass. Nå må regjeringen slutte å snikinnføre nye lover og regler. Nok er NOK!

Vi er ikke med i EU!

Vi er frie mennesker og klarer å bestemme over oss selv.