Høringssvar fra Lisbeth Munkelien

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker ingen endringer i grenseforordningen. La oss beholde vår frihet uten kontroll.