Høringssvar fra Marita Josefin

Dato: 21.02.2022

Støtter under ingen omstendigheter dette forslaget da det ikke finnes noen begrunnelse for å skulle gjennomføre noe slikt. Helt latterlig unødvendig. Og i tillegg at det gjøres på en snikete måte uten å informere folket på forhånd på en skikkelig måte.