Høringssvar fra Linn Schau

Dato: 21.02.2022

Forslaget må forkastes!