Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 764369

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker min frihet..