Høringssvar fra New Spirit Communication

Dato: 07.02.2022

Nei!

Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av hudfarve, religion eller helse!