Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 265128

Dato: 07.02.2022

Dette har vært prøvd før i Kina, Nord Korea og under Sovjet. Ikke interessert og bør ikke gjennomføres.