Høringssvar fra Atle Bråten

Dato: 20.02.2022

Koronapass er jeg imot siden det ikke lenger har noen hensikt. Det viste seg dessuten ikke å ha noen effekt mot smittespredning i samfunnet generelt. Dessuten er det sterkt diskriminerende mot de som ikke vil ha det.