Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 635110

Dato: 20.02.2022

Jeg protesterer og er imot forslagene.