Høringssvar fra Sessa

Dato: 03.02.2022

Hvor hardt kvelertak har European commission og Global action vaccine plan 2011-2020 (GVAP) på medlemslandene som har skrevet under på FORPLIKTENDE avtaler om at hvert land skal oppnå immunitet med vaksiner for hele befolkningen sin?

—Har hele befolkningen godtatt at det skal skrives under på disse forpliktende avtalene?

—Hvor mange av befolkningen i EØS/Schengen og EU land har lest innholdet om hva slags forpliktelser disse dokumentene refererer til?

Dere struper landet mitt ved å gi andre myndighet til å styre hvordan jeg skal leve i mitt eget land fordi dere undertegner og forplikter dere.

- hvem har enstemmig bestemt at noen få mennesker skal få makt til å bestemme over den nordlige halvkule? Hvem er dere som tror dere eier menneskene?

Det er dere, dere- som misbruker tittelen autoritet. Dere innbiller dere at dere lever under det såkalte jure autoritet , når dere faktisk lever etter begrepet facto autoritet hvor andre autoriteter har påvirket handlingene deres for å kue befolkningen i et land de ikke har autoritet. Dere med fler har gitt EU et direktiv uten befolkningens samtykke. Dere har sørget for å gjennomføre (sakte men sikkert) et direktiv hvor rettighetene til folket forsvinner mer og mer, og hvor det eneste som snart står ene og alene igjen, er plikter folket skal følge.

Norges land kan ikke sies å være et demokrati. Dere sørger for at Norge ender opp som et diktatur, pga at dere har gitt internasjonale organer øverste autoritet og bestemmelsesrett for hvordan noe skal føres.

EU fører frem at alle medlemsland skal ha samme system mht koronasertfikat, (som i bunn kan hete lydighetssertfikat).

Som borger har jeg aldri stemt for og jeg har heller ikke vært enig i at regjeringen skal kunne ta seg frihet til å inngå forpliktende, eller delvis forpliktende avtaler, eller dels har overført beslutningsmyndighet til internasjonale organer. Det vi har sett som utfall av dette er alle endringene i grunnlov og andre lover de siste to-årene på grunn av plikten regjeringen har skriftlige undertegnet på lik linje med de andre medlemslandene.

Og her er dere igjen- med enda en lov.

Beklager, men jeg tar ikke ordre fra autoriteter som selv ikke har særlig bestemmelsesmyndighet eller beslutningsmyndighet i Norge.

NEI til EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen