Høringssvar fra Trude

Dato: 20.02.2022

Nei til diktatur, segrering, kontroll, undertrykking, utryddelse. Ja til folket, fridom, sjølvråderett og tillit.