Høringssvar fra Liv Ronglan

Dato: 21.02.2022

Kjære folkevalgte.

Jeg blir urolig og trist av å lese dette høringsnotatet og ber dere instendig om IKKE å innføre dette samarbeidet med EU.

Med alt dere har gått inn for av frihetsberøvelse og begrensninger av våre grunnleggende rettigheter de to siste årene, har vi snart ikke et levende demokrati igjen.

Vær så snill å si nei til disse forslagene og bevar vår nasjonale anstendighet, vårt demokrati og våre grunnleggende menneskerettigheter.

Vennlig hilsen

Liv Ronglan, Osloborger