Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394228

Dato: 10.02.2022

Innføring av koronapass skal ikke skje, det har ikke noe med helse å gjøre. Politsk.