Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 859268

Dato: 21.02.2022

Veldig imot endringene i grensepassering.
Erfaringene fra c19- influensaen vil komme fram mer og mer, jo lengre tid det tar etter at all dokumentasjon fra den internasjonale Koronakommisjonen er lagt fram og blitt kjent for allmennheten. Ettersom erfaringene fra covid-19-pandemien ennå ikke er oppdatert, vil en høring om en grenseforordning være basert på mangelfulle redegjørelser og ennå ikke framlagte fakta.
Dette ser ut som vi går med stormskritt til gammel Soviet Union.