Høringssvar fra Paul Wathne

Dato: 20.02.2022

Nei.