Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 739347

Dato: 21.02.2022

Nei. Absolutt IKKJE!