Høringssvar fra Nina Bang

Dato: 20.02.2022

Jeg ønsker ikke at dette lovforslaget går igjennom. Det er trist at man fortsatt gjemmer seg bak smitteretorikk for å igangsette regelverk for å utøve kontroll over enkeltindivider. Dette er en farse folk fleste etterhvert gjennomskuer, og at politikere setter ut i livet slike prosesser grenser til det patetiske, og det er veldig tydelig at formål ikke er å beskytte vårt land og dets beboere.