Høringssvar fra Kjersti Nordhagen

Dato: 16.02.2022

Nei til endringer i grenseforordningen