Høringssvar fra Martine Alexandersen

Dato: 21.02.2022

Dette er brudd på menneskerettigheter og en skam. Dette burde aldri bli vedtatt. Berøvelse av frihet for enkeltmenneske.

Jeg sier NEI til dette!