Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 954473

Dato: 21.02.2022

Jeg sier NEI til endringer i grenseforordningen.