Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 741471

Dato: 21.02.2022

Dette er jeg helt imot! Nei til covid pass! Nei til segregering! Nei til å gjøre oss mennesker til slaver!

JA TIL FRIHET OG FRIE MENNESKER!