Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162241

Dato: 05.02.2022

Det har ingenting med frihet å gjøre, og innbyggerne kommer til å mislike koronapass når de ser effekten.

Det bryter mot norske tradisjoner for fri bevegelse og det bryter med norske tradisjoner for et samlet samfunn.

Det vil medføre økt splittelse, segregering og være en kime til firdømmelse av enkelt-grupper i samfunnet. Dette ønsker vi ikke.

Vi trenger ikke en ny "jødestjerne".

Skal de som ikke ha betalt f.eks avgifter til staten, som i Italia, bli nekter adgang til arrangement?

Koronasertifikat kan fort ekskludere enkelte grupper. Kan oppmuntre til økt hat imellom befolkningsgrupper

Kan bryte ned de fine norske samfunns , brorskaps og likhetstradisjonene vi har.

Det koster for mye ifht våre verdier.

Det kan misbrukes om det blir fristilt, blir ikke bedre om det åpnes for "lokal bruk".

For eksempel om et kirkesamfunn da vil bestemme at kun heterofile får bli med på felles-tur. Nei, sånne muligheter kan vi ikke ha i system et demokratisk samfunn!

La det norske samfunn være ledestjerne i Europa der frivillighet og orden og tiltro til myndigheter er grunnlag for vår kultur og vårt samfunn, ikke utestenging og sortering i godtatt og ikke godtatt!