Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209436

Dato: 06.02.2022

Nei til endringer i grenseforordningen!