Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463396

Dato: 03.02.2022

Jeg sier nei til koronapass mellom landegrenser og innad i landet. Ønsker ikke segregering.