Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179255

Dato: 06.02.2022

Coronapass er udemokratisk. Det bryt med den norske grunnlova. Eg ynskjer ikkje segregering i samfunnet.