Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 945323

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot dette.