Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115748

Dato: 21.02.2022

Vi ønsker ikke et koronasertifikat i Norge eller EU. Dette vil føre til ufrihet og segregering.

Vi ber myndighetene om å respektere Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnberg-kodeksen.