Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 375449

Dato: 09.02.2022

Æ ønsker IKKE ENDRINGER av loven!!! 😡