Høringssvar fra Olga K

Dato: 03.02.2022

Jeg er IKKE ENIG med de endringene!!! Jeg er IKKE ENIG med å gjeninføre grensekkntroll ved reising mellom landene!!!- selv om det blir neste pandemi eller hvis nåværende "pandemi" fortsetter- som skjer uten noen grunn som vi ser akkurat nå. Borgere av Schengen område i utgangspunktet skulle ha rett til fri bevegelse!!! Det var prinsipp!!!! Derfor alle ønsket å ha Schengen og EU! Fri bevegelse var det viktigste mål for alle alltid!! Hvis dere skal: gjeninnfører streng grensekontroll, kontroll med å dele folk på grupper, disktiminere de uvaksinerte, bruke tester på oss og på våre traumatiserte allerede barna!, bruke covid pass, covid sertifikater o lignende, så tar dere bort fra folk rett til FRI bevegelse og rett til familieliv!!! Jeg er sterk i mot det!!!! Jeg er ikke enig!!!! Min hele familie er ikke enig!!!! Hvis dere endrer loven slik, da Schengen og EU egsisterer IKKE nå lenger hvis vi skal drive det sånt. Skjønner ikke poenget at EU komisjonen vil gjøre det- det er i strid med alle de lovene som eksisterte! Det er i strid med meneskerettighetene, med norsk grunnloven! Det skal ha enorme konsekvenser!!! Norge mister flest av de utenlandske arbeidstakere som kjører her landet på økonomisk riktig nivå! Folk er ikke sauer og vi er ikke prøvekaniner!!! Alle vaksiner er frivilige og egentlig covid vaksiner er ikke vaksiner i det hele tatt. De er eksperiment og testene blir ferdig i 2023!!! Hva med det er så vanskelig for dere å forstå???!! Risiko ved å ta covid eksperimentale vaksiner er mye mye større enn når man blir smittet med covid- se på forskning!!! Grense kontroll med bruk av covid pass, tester og karantener er indirekte press på folk som vil bestemme over sitt eget kroppssikkerhetten! Vaksiner er BETINGET godkjent, det betyr at regjeringen har IKKE lov til å presse folk til å vaksinere seg- verken direkte og indirekte med å kontrollere medisinske opplysninger på grensen!!! Det har aldri skjedd før... dere faktisk fortjenner ikke å være vår regjering!!! Dere er skam for oss!!!!!

IKKE ENIG MED ENDRINGENE SOM ER OMFATET AV DEN HØRING!!!!!!!