Høringssvar fra Tore Holtberget

Dato: 21.02.2022

Jeg stemmer NEI til coronapass mellom landekrenser og innad i landet. Det strider mot menneskerettighetene og fører til segregering.

Jeg er derfor totalt imot videreføring av dette lovverket.