Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 716159

Dato: 21.02.2022

Nei, Jeg samtykker ikke.