Høringssvar fra Gry Flobak

Dato: 14.02.2022

Dette må forkastes, jeg motsetter meg dette.