Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 983125

Dato: 21.02.2022

Fullstendig imot endringer av regler mht dette. Covis er mindre dødelig enn influensa, og vi har da aldri endret grenseregler pga sesonginfluensa. Vi bør ha en åpen og inkluderende verden, hvor mennesker beholder så stor grad av frihet som mulig.