Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593355

Dato: 20.02.2022

Jeg er helt i mot dette!!