Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433348

Dato: 15.02.2022

Jeg er i mot dette og ber om at saken avsluttes.