Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104313

Dato: 21.02.2022

NEI til endringer i grenseforordningen. Begrensninger og segregering mht. hvem som kan reise og hvor de kan reise på grunnlag av helse/vaksine-status (eller andre segregeringskriteria som EU kommisjonen måtte komme opp med) strider både mot grunnloven vår, naturretten og mennekserettighetene. Jeg er imot dette forslaget.